İletileri Göster

Bu özellik size üyenin attığı tüm iletileri gösterme olanağı sağlayacaktır . Not sadece size izin verilen bölümlerdeki iletilerini görebilirsiniz


Mesajlar - bLaCkSea_61

Sayfa: [1] 2
1
alias xline.data return $shortfn($+($mircdir,xline.data))  on *:snotice:*:{
  if (*Z:line added* iswm $1-) {
    if ($2 == Global) { write xline.data $6 $+ $chr(183) $+ $15 $+ $chr(183) $+ $left($25-,-1) $+ $chr(183) $+ $date $time }
    else { write xline.data $5 $+ $chr(183) $+ $14 $+ $chr(183) $+ $left($24-,-1) $+ $chr(183) $+ $date $time }
  }
  if (*K:Line added for* iswm $1-) { write xline.data $5 $+ $chr(183) $+ $14 $+ $chr(183) $+ $left($24-,-1) $+ $chr(183) $+ $date $time }
  if (*G:Line added for* iswm $1-) { write xline.data $5 $+ $chr(183) $+ $14 $+ $chr(183) $+ $left($24-,-1) $+ $chr(183) $+ $date $time }
  if (*Permanent Global Z:line* iswm $1-) { write xline.data $7 $+ $chr(183) $+ $remove($16,:) $+ $chr(183) $+ $left($17,-1) $date $time }
  if (*Permanent Z:Line* iswm $1-) { write xline.data $6 $+ $chr(183) $+ $remove($15,:) $+ $chr(183) $+ $left($16,-1) $+ $chr(183) $+ $date $time }
  if (*Permanent G:Line* iswm $1-) { write xline.data $6 $+ $chr(183) $+ $remove($15,:) $+ $chr(183) $+ $left($16,-1) $+ $chr(183) $+ $date $time }
  if (*Permanent K:Line* iswm $1-) { write xline.data $6 $+ $chr(183) $+ $remove($15,:) $+ $chr(183) $+ $left($16,-1) $+ $chr(183) $+ $date $time }
  if (*removed Global Z:line* iswm $1-) { if ($read($xline.data,w,$+(*,$5,*))) { write $+(-dl,$readn) $xline.data  } }
  if (*removed K:Line* iswm $1-) { if ($read($xline.data,w,$+(*,$4,*))) {  write $+(-dl,$readn) $xline.data  } }
  if (*removed Z:Line* iswm $1-) { if ($read($xline.data,w,$+(*,$4,*))) { write $+(-dl,$readn) $xline.data  } }
  if (*removed G:Line* iswm $1-) { if ($read($xline.data,w,$+(*,$4,*))) { write $+(-dl,$readn) $xline.data  } }
  if *Expiring Global Z:Line* iswm $1-) { if ($read($xline.data,w,$+($remove($5,$chr(40),$chr(41)),*))) { write $+(-dl,$readn) $xline.data  } }
  if *Expiring K:Line* iswm $1-) { if ($read($xline.data,w,$+($remove($4,$chr(40),$chr(41)),*))) { write $+(-dl,$readn) $xline.data  } }
  if *Expiring G:Line* iswm $1-) { if ($read($xline.data,w,$+($remove($4,$chr(40),$chr(41)),*))) { write $+(-dl,$readn) $xline.data  } }
  if *Expiring Z:Line* iswm $1-) { if ($read($xline.data,w,$+($remove($4,$chr(40),$chr(41)),*))) { write $+(-dl,$readn) $xline.data  } }
}  on *:text:*:#:{
  if $1 == !ip && $2 {
    if $read($xline.data,w,$+(*,$2,*)) { var %xline.data $read($xline.data,$readn) }
    if (!%xline.data) { msg # $qt($2) ipi için kayıt bulunamadı! | halt }
    else { 
      msg # IP: $gettok(%xline.data,1,183)
      msg # Banlayan: $gettok(%xline.data,2,183)
      msg # Sebep: $gettok(%xline.data,3,183)
      msg # Ban Zamanı: $gettok(%xline.data,4,183)
    }
  }
}Kullanımı: Cod Kullanımı :

!ip *IP*

Örnek : !ip 22.225.32.45

2
menu * {
  Spamfilter Uygulaması:dialog -m spam spam
}
on ^$*:hotlink:/("?")/:@Spamfilter:return
on *:hotlink:*:@Spamfilter: {
  spamfilter del $noqt($gettok($hotLine,3,32)) $noqt($gettok($hotLine,6,32)) $noqt($gettok($hotLine,9,32)) $noqt($gettok($hotLine,12,32)) $noqt($gettok($hotLine,15,32))
}

dialog spam {
  title "SpamFilter Ayarları/Yasaklamaları | Coder By uFuK irc.unutma.net"
  size -1 -1 223 165
  option dbu
  radio "Z-Line", 4, 33 67 39 10
  radio "G-Zline", 5, 33 79 42 10
  radio "Block", 6, 33 90 41 10
  radio "Shun", 1, 94 80 42 10
  radio "DCC Block", 2, 94 91 44 10
  radio "G-Line", 3, 94 68 44 10
  radio "Temp Shun", 7, 161 80 44 10
  radio "KİLL", 8, 161 91 39 10
  radio "K-Line", 9, 161 68 41 10
  box "Ceza Türleri", 10, 26 58 187 47
  text "Asama 2", 11, 1 76 24 8
  check "Kanala Gön. Mesajlar", 12, 31 10 68 10
  check "Özele Gön. Mesajlar", 13, 31 23 63 10
  check "Topic Mesajı", 14, 31 36 43 10
  check "Kisiye Gön. Noticeler", 15, 100 23 63 10
  check "DCC Mesajı", 16, 169 36 41 10
  check "Kanala Gön. Noticeler", 17, 100 10 62 10
  check "Part Mesajı", 18, 169 23 41 10
  check "Away Mesajı", 19, 100 36 43 10
  check "Quit Mesajı", 20, 169 10 41 10
  text "Asama 1", 21, 1 24 23 8
  box "Ceza Seçenekleri", 22, 26 1 188 53
  edit "", 23, 47 132 10 10, autohs
  text "Gün", 24, 34 132 12 8
  edit "", 25, 78 131 54 10, autohs
  box "Ceza Süresi", 26, 32 120 37 25
  box "Ceza Nedeni", 27, 73 120 64 25
  edit "", 28, 152 131 50 10, autohs
  box "Cezai Kelime", 29, 144 120 64 25
  box "Ceza Süre/Neden ve Cezai Kelime", 30, 26 110 187 54
  text "Asama 3", 31, 1 128 24 8
  button "Ekle", 32, 31 150 35 10
  button "Sil", 33, 72 150 35 10
  button "Listele", 34, 113 150 35 10
  button "Tüm Spamlari Sil", 35, 155 150 49 10
}
on *:dialog:spam:*:*: {
  if $devent == sclick {
    if $did == 35 { set %tspamsil on | spamfilter }
    if $did(4).state == 1 { set %yaptirim zline }
    if $did(3).state == 1 { set %yaptirim gline }
    if $did(9).state == 1 { set %yaptirim kline }
    if $did(5).state == 1 { set %yaptirim gzline }
    if $did(1).state == 1 { set %yaptirim shun }
    if $did(7).state == 1 { set %yaptirim tempshun }
    if $did(6).state == 1 { set %yaptirim block }
    if $did(2).state == 1 { set %yaptirim dccblock }
    if $did(8).state == 1 { set %yaptirim kill }   
    if $did(12).state == 1 { set %yaptirim1 c }
    else { unset %yaptirim1 }
    if $did(17).state == 1 { set %yaptirim2 N }
    else { unset %yaptirim2 }
    if $did(20).state == 1 { set %yaptirim3 q }
    else { unset %yaptirim3 }
    if $did(13).state == 1 { set %yaptirim4 p }
    else { unset %yaptirim4 }
    if $did(15).state == 1 { set %yaptirim5 n }
    else { unset %yaptirim5 }
    if $did(18).state == 1 { set %yaptirim6 p }
    else { unset %yaptirim6 }
    if $did(14).state == 1 { set %yaptirim7 t }
    else { unset %yaptirim7 }
    if $did(19).state == 1 { set %yaptirim8 a }
    else { unset %yaptirim8 }
    if $did(16).state == 1 { set %yaptirim9 d }
    else { unset %yaptirim9 }
    if $did(23) != $null { set %ssure $did(23) }
    if $did(25) != $null { set %ssebep $did(25) }
    if $did(28) != $null { set %skelime $did(28) }
    if $did == 34 { /spamfilter }
    if $did == 33 { /spamfilter del $$?"Parametreyi Yazınız. Yani Neleri Yasakladıgınızı Özel Msg Kanal Msg Quit,Topic Vb." $$?"Ceza Türünü Yazınız Zline,Gline Vb." - - $$?"Cezai Kelimeyi(Sileceğiniz Kelimeyi) Yazınız" }
    if $did == 32 { spamfilter add %yaptirim1 $+ %yaptirim2 $+ %yaptirim3 $+ %yaptirim4 $+ %yaptirim5 $+ %yaptirim6 $+ %yaptirim7 $+ %yaptirim8 $+ %yaptirim9 %yaptirim $did(23) $+ d $did(25) $did(28) }
    if $did == 35 { set %tspamsil on | spamfilter }
  }
  if $devent == init {
    if %yaptirim == zline { did -c $dname 4 }
    if %yaptirim == gline { did -c $dname 3 }
    if %yaptirim == kline { did -c $dname 9 }
    if %yaptirim == gzline { did -c $dname 5 }
    if %yaptirim == shun { did -c $dname 1 }
    if %yaptirim == tempshun { did -c $dname 7 }
    if %yaptirim == block { did -c $dname 6 }
    if %yaptirim == dccblock { did -c $dname 2 }
    if %yaptirim == kill { did -c $dname 8 }
    did -a $dname 23 %ssure
    did -a $dname 25 %ssebep
    did -a $dname 28 %skelime
  }
  if $devent == close {
    unset %yaptirim*
  }
}
raw 229:*: {
  if %tspamsil == on {
    /spamfilter del $3 $4 $7 $8 $10-
    .timerufuk2 1 2 unset %tspamsil
    .timerufuk 1 2 echo -as  4Tüm Spamlar Silindi. Eğer Silinmeyen Varsa Unrealircd.Conf'tan Kaldırmalısınız.
  }
  $iif(!$window(@SpamFiLter),window -nC @SpamFiLter) {
    echo -e @SpamFilter  12Atılan Parametreler: 4 $qt($3)  12Ceza Türü: 4 $qt($4)  12Atılma Süresi: 4 $qt($6)  12Atılma Sebebi: 4 $qt($8)  12Atılan Kelime: 4 $qt($remove($10,:))  12Atan Nick: 4 $qt($gettok($9,1,33)) $qt( 10SPAMI SİL)
    haltdef
  }
}
on ^*:snotice:*: {
  if $2 == removed && $3 == spamfilter {
    $iif(!$window(@biLgi),window -nC @biLgi) {
      echo -et @biLgi  7»º»  10[Spamfilter]  1Hareket:  12[KALDIRMA]  1Kaldıran Nick: 4 $gettok($1,1,33)  1Kaldırılan Kelime: 4 $remove($4,') | halt
    }
  }
  if $2 == Spamfilter && $3 == added: {
    $iif(!$window(@biLgi),window -nC @biLgi) {
      echo -et @biLgi  7»º»  10[Spamfilter]  1Hareket:  12[Aktif Etme]  1Atan Nick: 4 $gettok($19,1,33)  1Atılan Parametreler:  4 $remove($6,])  1  1Atılma Sebebi: 4 $remove($10,])  1Atılan Kelime: 4 $remove($4,') | halt
    }
  }
  if $1 == [Spamfilter] && $3 == matches && $4 == filter {
    $iif(!$window(@biLgi),window -nC @biLgi) {
      echo -et @biLgi  7»º»  10[SPAMFİLTER TAKILMA]  12Takılan Nick: 4 $gettok($2,1,33)  12Takılan İp: 4 $gettok($2,2,64)  3Spamdaki Ekli Kelime: 4 $remove($5,:,')  7Userin Yazdığı Kelime: 4 $remove($8-,',]) | halt
    }
  }
}
Mirc Spam filter ekeleme ve listeleme remotesidir Spam filter e kolaylıkla kelime ekeleye bilir eklenidiğiniz kelimeyi yazana işlem uygulata bilirsiniz.

3
Mirc Scprit Hazır Kodlar / Oto Mod Alma Kisiye Ozel
« : 15 Temmuz 2018, 09:49:56 »
on *:rawmode:#: {
  if (!$istok(Ajan $me OperServ ChanServ ,$nick,32)) && (!$istok( #Kanal Kanal2 ,#,32)) && ($2 == $me) && ($left($1,1) == +) {
    $iif(o isin $usermode,os mode # $+(-,$remove($1,+)) $str($+($chr(32),$me,$chr(32)),$len($remove($1,+))))


Hic bir kanalda yetkili olmak istemiyormusunuz ?, size yetki verdiklerinde otomotik tekrar aşagi inmek istermisiniz ?, kendime ait bir code normalde ama siz icin codu paylasmak istedim.

Code calismasi: Muaf belirtiginiz nickler veya Kanallar haric her verilen yetkiyi geri alir, Oper iseniz operserv ile, normal userseniz kanaldan cıkıp tekrar gelerek işlemi uygular.

Code calismasi: Muaf belirtiginiz nickler veya Kanallar haric her verilen yetkiyi geri alir, Oper iseniz operserv ile, normal userseniz kanaldan cıkıp tekrar gelerek işlemi uygular

4
on *:snotice:*connecting*: {
  ;alt kısımda gelen veriyi ayristirma %ip ve %ident seklinde
  var %ip $left($token($10,2,64),-1), %ident $right($token($10,1,64),-1)
  ;Aşagi kısımda ident1 ident2 gibi yan yana muaf ident belirtebilirsiniz.
  if $istok(ident1 ident2,%ident,32)  || $istok(nick1 nick2,$9,32) { return }
  ;-mu2 yazan kısımdaki 2 saniye olarak ifade ediliyor, isteginize göre ayarlarsınız
  hinc -mu2 ident %ident 1
  ;5 yazan kısım 5 giris anlamina gelir, isteginize gore ayarlarsiniz.
  if $hget(ident,%ident) >= 5 {
    ;Aşagida uygulucak islemi belirtiyor.
    os akill add $+(*@,%ip) +0 Giris Ban.
  }
}

5
On *:text:*:#X:{ /msg #y < $+ $nick $+ > $1- }

Bunu yapınca #X Kanalında Biri Bir şey Yazarsa #Y Kanalına Yollayacaktır. Örneğin Ahmet Nicki #X Kanalında Selam Yazdı. Y Kanalına Şu Şekilde Mesaj Yollayacaktır Botumuz

6
Mirc Scprit Hazır Kodlar / Renkli Yazma Remotesi
« : 14 Temmuz 2018, 20:18:27 »
On 1:input:*:{
if ($1- == ver) { say   4Ver 10Coş7ku3yu 6kol12on15la2ra 12:D 5:D 3:D 7:D 6:D   | halt }
if ($1- == aha) { say 4A12ha 4G12afası 4Y12arıldı 4:14) | halt }
if ($1- == yaw) { say 6Y4a12w10S | halt }
if ($1- == yaf) { say 4Y12a4F12s4S | halt }
if ($1- == hehe) { say 6He2He3He4He5He7He10He12He14He | halt }
if ($1- == haha) { say 6Ha2Ha3Ha4Ha5Ha7Ha10Ha12Ha14Ha | halt }
if ($1- == mcx) { say 6MmM3uu12cc10uu12kk4SsSss 🙂 | halt }
if ($1- == pis) { say 12Sana3Çoook 6P5i4s12s4s13s4s15s4s6S14Uçarım7Bak | halt }
if ($1- == u) { say 6:4(6:4(6:4(6:4(6:4(6:4(6:4(6:4(6:4(6:4(6:4( | halt }
if ($1- == slm) { say 4«» 6S10e13L14a3M 4«» 4K3a12N7a10L 4«» | halt }
if ($1- == tamam) { say 4T3a12M7a10M 4 | halt }
if ($1- == mrb) { say 4«» “ «» 6M10e13R6H14a6B3a 4«» ” «» | halt }
if ($1- == as) { say 6A13L4e10y5k2ü12m 12S10e7L1a3m | halt }
if ($1- == sa) { say 6S10e4L3a5m7u13n14 A2L6e10y7k3ü12m | halt }
if ($1- == selam) { say 6S10e4L3a5m7u13n14 A2L6e10y7k3ü12m | halt }
if ($1- == selams) { say 6S10e4L3a5m7u13n14 A2L6e10y7k3ü12m | halt }
if ($1- == efem) { say 6E7F1410e5m | halt }
if ($1- == efendim) { say 6E10f3e12n14d2i5m | halt }
if ($1- == aşkım) { say 4A12S4K12i4M12m4M12m4M12m4M 4B12i4t12å4n12e4M12m4M | halt }
if ($1- == ok) { say 4« 6® 1OK 6® 4» | halt }
if ($1- == okey) { say 4« 6® 1OKeY 6® 4» | halt }
if ($1- == oke) { say 6O12k4E1 | halt }
if ($1- == oki) { say 6O12k4i1 | halt }
if ($1- == okis) { say 6O12k4i1S | halt }
if ($1- == bye) { say «”» 4B1y3E «”» | halt }
if ($1- == Hoscakal) { say 6H2o3s4c7a10k12a14L | halt }
if ($1- == evet) { say 14E10v7e12t4. | halt }
if ($1- == cnm.) { say 4CanıM 3 CanıM 5CanıM 7CanıM 13 CanıM 14 CanıM 2CanıM 8CanıM 15CanıM 3CanıM 10CanıM 12CanıM 9CanıM 4CanıM | halt }
if ($1- == hhh) { say 4HahAha12Hihihi3KikiKikiKiki12HahAha3HahAha4HahAha12HahAha3HahAha4HahAha12HahAha3HahAha4HahAha12HahAha:)) | halt }
if ($1- == Hayir) { say 6H12a4y10i5R | halt }
if ($1- == Ben) { say 6B4e12n | halt }
if ($1- == sen) { say 6S4e12n | halt }
if ($1- == vay) { say 4Vay1Yaww4ruum 12W4aa1yyy 4:12))) | halt }
if ($1- == nbr) { say 6N5a10b12e3r 1? | halt }
if ($1- == nasilsin) { say 6N10a12s1i5L7s1i14n 1? | halt }
if ($1- == amin) { say 6A4m12i5N | halt }
if ($1- == insallah) { say 6I4N12s5a3L14L4a12H | halt }
if ($1- == :D) { say 6:7D6:3D6:14D6:5D6:10D6:12D6:3D6:14D | halt }
if ($1- == :p) { say 4:12Pp1:7Pp12:4Pp3:6Pp5:13Pp | halt }
if ($1- == ba) { say 6Ba4Baa5Ba12Baa4Baaaaaaaaa | halt }
if ($1- == oy.) { say 6O12y 6O12y 6O12y 6O12y | halt }
if ($1- == uyuz) { say 6U4y12u5u10u12u4u12z4z12Z | halt }
if ($1- == him) { say 6H4i5m12S | halt }
if ($1- == gzlk) { say 6©4¿6© | halt }
if ($1- == bitanem) { say 6B1i12t10a14n7e12M | halt }
if ($1- == of) { say 6o12F 4o3F 6o12F 4o3F 6o12F 4o3F | halt }
if ($1- == g9) { say 6:13)4 94 94 94 94 94 94 94 94 94 9 | halt }
if ($1- == si) { say Sigara yakar 1,7()¯¯¯¯¯)1,0¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯4))·¸‚·•´¯´•·º ‘12Pifss 🙂  | halt }
if ($1- == scs) { say 4 4@3]-12>–¸.·´¯·.¸. ,13S e N i 4@3]-13 Cok ama Cok 4@3]-13 S e V i Y o R u M 4@3]-13 12 13.,,.·´¯·.–12<-3[4@ 5A s K i M | halt }
if ($1- == ss) { say 4 4@3[–‘,—–12 if ($1- == hg) { say 6H10o5s14g7E3L4d1i12N | halt }
if ($1- == gulum) { say 3 9,1(¯·._(¯·._( , , . G ü L ü m . , , )_.·´¯)_.·´¯)8,1 | halt }
if ($1- == defe) { say 12D13e3F7e6e | halt }
if ($1- == hb) { say 6H10o5Ş 14B7u3L4D1u12M | halt }
if ($1- == tey) { say 7 Teyy 1 Koppa 2 KoppP 3 salla 4 hobbaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 🙂 7 coşşş 1 Kudurrrrrrr 2 Teyyy teyyy 3Heyyyyy heyy heyyyyy 4Sallaaaaaaaaa sallaaaaaaa sallaaa Ahey ahey aaaa heee yyy 3 halay çekin ola 🙂 | halt }
if ($1- == kib) { say 6K4e12N5D3i14N4e 12i4Y12i 5B3a4K | halt }
if ($1- == det) { say 4D1e4e1e4T | halt }
if ($1- == efenim) { say 3E6f7e4n12i14m | halt }
if ($1- == kib) { say 4ALLaha 4Emanet 4OL 4Kendine 4Iyi 4Bak4.4Gürüşmek 4DileqiyLe. | halt }
if ($1- == aeo) { say 6A4L12L5a3H14a 4E12m4A12N5E3T 4O7L | halt }
if ($1- == r.e) { say 6R4i12C5a 3E14D4E12R4i12M | halt }
if ($1- == p) { say 6P5R14e12N7S13e6S3i4M | halt }
if ($1- == canisim) { say 8%9,8%8,9%3,9%1,3%3,1%9,1 CanisiM3,1%1,3%3,9%8,9%9,8%8%  | halt }
if ($1- == askim) { say 1,4% 5,4°%4,5% 1,5°%5,1%° 4,1 A s K i M…. 5,1°%1,5% 4,5°%5,4% 16,4°%  | halt }
if ($1- == muc) { say 0,1 0,5 0,4 0,7 0,8 0,7 0,4 0,5 4,1 M u j u k sSsSSSssss….. 0,5 0,4 0,7 0,8 0,7 0,4 0,5 0,1 0,0  | halt }
if ($1- == janem) { say 11%0,11% 10,11%11,10% 2,10%10,2% 1,2%2,1%0,1 janem 2,1%1,2% 10,2%2,10% 11,10%10,11% 0,11%11,0% | halt }
if ($1- == deli) { say 3 8,16 %16,8%,4,8%8,4%,5,4%4,5%,17,5%5,17%,12DeLi 5,17%17,5%,4,5%5,4%,8,4%4,8%,16,8%8,16%, | halt }
if ($1- == tb) { say 12T3e6b1R9i12K7L4e12R | halt }
if ($1- == tsk) { say 12T4e12S4e12K12K4u12R4L12e4R | halt }
if ($1- == haha) { say 4 Håh13ªµ4åH13ªµ4å Hå13ªµ4ÂÂ13ªµ4åå13ªµ4åHåh13ªµ4åhHå13ªµ | halt }
if ($1- == naber) { say 7N12a4b6e10r14? | halt }
if ($1- == naber?) { say 7N12a4b6e10r14? | halt }
if ($1- == a.s.) { say 7A6l14e2y4k1ü6m 7S6e14l2a4m1.14. | halt }
if ($1- == s.a.) { say 7S6e14l2a4m1ı6n 7A6l14e2y4k1ü6m1.14. | halt }
if ($1- == oky) { say 10O7k14y1.14. | halt }
if ($1- == bai) { say 12b7a4i1.14. | halt }
if ($1- == Hayır) { say 14H10a7y12ı4r | halt }
if ($1- == asl) { say 4a6s12l3? | halt }
if ($1- == asl?) { say 4a6s12l3? | halt }
if ($1- == nerden) { say 4N6e12r3d14e2n5? | halt }
if ($1- == nerden?) { say 4N6e12r3d14e2n5? | halt }
if ($1- == nereden) { say 4N6e12r3d14e2n5? | halt }
if ($1- == nereden?) { say 4N6e12r3d14e2n5? | halt }
if ($1- == ii) { say 4i6y12i3.14. | halt }
if ($1- == iyi) { say 4i6y12i3.14. | halt }
if ($1- == Güzel) { say 4G6ü12z3e14l12.13. | halt }
if ($1- == olm) { say 12o4L7m | halt }
if ($1- == olum) { say 12o4L14u7m | halt }
if ($1- == sen?) { say 6S7e12n14? | halt }
if ($1- == senden?) { say 6S7e12n14d4e10n13? | halt }
if ($1- == senden) { say 6S7e12n14d4e10n | halt }
if ($1- == Bak) { say 7B4a6k | halt }
if ($1- == hö) { say 12h4ö7ö | halt }
if ($1- == hö?) { say 12h4ö7ö14? | halt }
if ($1- == ha) { say 12h4a7a | halt }
if ($1- == ha?) { say 12h4a7a14? | halt }
if ($1- == he) { say 12h4e7e | halt }
if ($1- == he?) { say 12h4e7e14? | halt }
if ($1- == 🙂 { say 7:6) 7:) 12:) 10:) 2:) 4:) | halt }
if ($1- == yaff) { say 7y6a12f10f14f7.4. | halt }
if ($1- == yafff) { say 7y6a12f10f14f7.4. | halt }
if ($1- == yaww) { say 7y6a12w10w14w7.4. | halt }
if ($1- == yawww) { say 7y6a12w10w14w7.4. | halt }
if ($1- == ya) { say 7y6a12.2. | halt }
if ($1- == off) { say 6o4f7f12.13. | halt }
if ($1- == ofz) { say 6o4fffffffffffffffff7f12uLeynnnnnnnnnnnnn13offffffffffffffff | halt }
if ($1- == offz) { say 6o4f7f12z13. | halt }
if ($1- == ist) { say 4i7s12t6a2n10b7u4l | halt }
if ($1- == ankara) { say 4a7n12k6a2r10a | halt }
if ($1- == ank) { say 4a7n12k6a2r10a | halt }
if ($1- == denizLi) { say 3d1E3n1i3z1L3i | halt }
if ($1- == Türkiye) { say 0,4Türkiye.C* | halt }
if ($1- == Tr) { say 0,4Türkiye.C* | halt }
if ($1- == izm) { say 4İ7z12m6i2r | halt }
if ($1- == nasılsın) { say 7N6a14s2ı4l12s7ı6n14 | halt }
if ($1- == eywl) { say 7E6y14v2a4ll2a13h | halt }
if ($1- == eyvl) { say 7E6y14v2a4ll2a13h | halt }
if ($1- == a.q) { say 10Ayıp 7Konuştum 1Özür 14Dilerim | halt }
if ($1- == a.k) { say 10Ayıp 7Konuştum 1Özür 14Dilerim | halt }
if ($1- == skrm) { say 10Ayıp 7Konuştum 1Özür 14Dilerim | halt }
if ($1- == amcık) { say 10Ayıp 7Konuştum 1Özür 14Dilerim | halt }
if ($1- == orospu) { say 10Ayıp 7Konuştum 1Özür 14Dilerim | halt }
if ($1- == kaltak) { say 10Ayıp 7Konuştum 1Özür 14Dilerim | halt }
if ($1- == fahişe) { say 10Ayıp 7Konuştum 1Özür 14Dilerim | halt }
if ($1- == sik) { say 10Ayıp 7Konuştum 1Özür 14Dilerim | halt }
if ($1- == göt) { say 10Ayıp 7Konuştum 1Özür 14Dilerim | halt }
if ($1- == piç) { say 10Ayıp 7Konuştum 1Özür 14Dilerim | halt }
if ($1- == hihi) { say 10Hi7hi1Hi14hi6Hi2hi5Hi3hi | halt }
if ($1- == amk) { say 10Ayıp 7Konuştum 1Özür 14Dilerim | halt }
if ($1- == aq) { say 10Ayıp 7Konuştum 1Özür 14Dilerim | halt }
if ($1- == a.k) { say 10Ayıp 7Konuştum 1Özür 14Dilerim | halt }
if ($1- == sikeyim) { say 10Ayıp 7Konuştum 1Özür 14Dilerim | halt }
if ($1- == sie) { say 10Ayıp 7Konuştum 1Özür 14Dilerim | halt }
if ($1- == faişe) { say 10Ayıp 7Konuştum 1Özür 14Dilerim | halt }
if ($1- == mucu) { say 7Mucu6Mucu14Mucu2Mucu4Mucu12 | halt }
if ($1- == oy..) { say 10OY7oy1OY14oy6OY2oy5OY3oy | halt }
if ($1- == yavrum) { say 7Y6a14v2r4u12m | halt }
if ($1- == abo) { say 10A7b1O14o6O2o5O3o | halt }
if ($1- == hsg) { say 4H6o12ş3g14e2l5d6i14n | halt }
if ($1- == h.g) { say 4H6o12ş3g14e2l5d6i14n | halt }
if ($1- == hsb) { say 4H6o12ş3B14u2l5d6u14k | halt }
if ($1- == h.b) { say 4H6o12ş3B14u2l5d6u14k | halt }
if ($1- == hg) { say 4H6o12ş3g14e2l5d6i14n | halt }
if ($1- == merhaba) { say 4M6e12R3H14a2b5a | halt }
if ($1- == hoşgeldin) { say 4H6o12ş3g14e2l5d6i14n | halt }
if ($1- == hoşbulduk) { say 4H6o12ş3B14u2l5d6u14k | halt }
if ($1- == oy) { say 4,1 Oy 8 Oy 12 Oy 7 Oy 4,1 Oy 8Oy | halt }
if ($1- == hyr) { say 14H10a7y12ı4r | halt }
if ($1- == peki) { say 4,1 P 8 e 12 k 8 i . | halt }
if ($1- == yes) { say 14Y10e7S12s4s | halt }
if ($1- == coded by Toprak) { say 2,15 «10™2»6 Cødèd7 ßy Toprak2 «10™2» | halt }
if ($1- == Toprak) { say 4,1 Toprak 08,01 | halt }
if ($1- == kop) { say 7 Koppp 1 Koppa 2 KoppP 3 KoppP 4koooooooppppppppppppppppppppppppppp 🙂 7 Koppp 1 Koppa 2 KoppP 3 KoppP 4koooooooppppppppppppppppppppppppppp 🙂 7 Koppp 1 Koppa 2 KoppP 3 KoppP 4koooooooppppppppppppppppppppppppppp 🙂 7 Koppp 1 Koppa 2 KoppP 3 KoppP 4koooooooppppppppppppppppppppppppppp 🙂 7 Koppp 1 Koppa 2 KoppP 3 KoppP 4koooooooppppppppppppppppppppppppppp 🙂 7 Koppp 1 Koppa 2 KoppP 3 KoppP 4koooooooppppppppppppppppppppppppppp 🙂 7 Koppp 1 Koppa 2 KoppP 3 KoppP 4koooooooppppppppppppppppppppppppppp 🙂 7 Koppp 1 Koppa 2 KoppP 3 KoppP 4koooooooppppppppppppppppppppppppppp 🙂 | halt }
if ($1- == aminnn ) { say 4A5m4i5N 4C5u4m5L4e5m4i5Z4e 4İ5N4ş5A4L5L4a5H | halt }
if ($1- == mucuxxx) { say 8,6 MuuuuuCuuuuuuuuuKSsSsSsSsSsSsSsSsSsSsSsSsSsSsSSssSSssSSssSsSsSsssSsSsSsSsSsSsSsSsSsSsSsSs | halt }
if ($1- == mucks) { say 8,6 MuuuuuCuuuuuuuuuKSsSsSsSsSsSsSsSsSsSsSsSsSsSsSSssSSssSSssSsSsSsssSsSsSsSsSsSsSsSsSsSsSsSs | halt }
if ($1- == mucxs) { say 8,6 MuuuuuCuuuuuuuuuKSsSsSsSsSsSsSsSsSsSsSsSsSsSsSSssSSssSSssSsSsSsssSsSsSsSsSsSsSsSsSsSsSsSs | halt }
if ($1- == muxx) { say 7M6u13C3k7K6k13K3s7S0,0.13C3a7N6ı13M | halt }
if ($1- == mcxx) { say m4Cx m4Cx m4Cx mu4Cux mu4Cux 4:) | halt }
if ($1- == vatan ) { say 0,4 C* 11,2 ŞehitLer öLmeZ.. 0,4 C* C* 11,2 Vatan ßölünmez… 0,4 C* 0,4 | halt }
if ($1- == gs) { say 4,84————–En-Buyuk-CiMbombom ———8,48———-GaLatasaray————-8,484,84————–En-Buyuk-CiMbombom ——— | halt }
if ($1- == G.S) { say 8%16,8%¸7,8’%8,7%¸4,7%7,4%¸1,4%4,1%¸ 16,1 8,1 >>>>>GaLatasaray<<<<< 16,1 4,1 ¸%1,4%7,4¸%4,7%8,7¸%7,8%16,8¸%8,16%8%16,8%¸7,8'%8,7%¸4,7%7,4%¸1,4%4,1%¸ 16,1 8,1 >>>>>GaLatasaray<<<<< 16,1 4,1 ¸%1,4%7,4¸%4,7%8,7¸%7,8%16,8¸%8,16% | halt }
if ($1- == çik) { say 4ÇiK 8ÇiKi 9ÇiK 10ÇiKi 11ÇiK 12ÇiKi 13ÇiK 14ÇiKi 15ÇiK 1ÇiKi 2ÇiK 3ÇiKi 4ÇiK4 4ÇiK 8ÇiKi 9ÇiK 10ÇiKi 11ÇiK 12ÇiKi 13ÇiK 14ÇiKi 15ÇiK 1ÇiKi 2ÇiK 3ÇiKi 4ÇiK4 4ÇiK 8ÇiKi 9ÇiK 10ÇiKi 11ÇiK 12ÇiKi 13ÇiK 14ÇiKi 15ÇiK 1ÇiKi 2ÇiK 3ÇiKi 4ÇiK4 4ÇiK 8ÇiKi 9ÇiK 10ÇiKi 11ÇiK 12ÇiKi 13ÇiK 14ÇiKi 15ÇiK 1ÇiKi 2ÇiK 3ÇiKi 4ÇiK4 4ÇiK 8ÇiKi 9ÇiK 10ÇiKi 11ÇiK 12ÇiKi 13ÇiK 14ÇiKi 15ÇiK 1ÇiKi 2ÇiK 3ÇiK 4ÇiK 4ÇiK 8ÇiKi 9ÇiK 10ÇiKi 11ÇiK 12ÇiKi 13ÇiK 14ÇiKi 15ÇiK 1ÇiKi 2ÇiK 3ÇiKi 4ÇiK4 4ÇiK 8ÇiKi 9ÇiK 10ÇiKi 11ÇiK 12ÇiKi 13ÇiK 14ÇiKi 15ÇiK 1ÇiKi 2ÇiK 3ÇiKi 4ÇiK4 4ÇiK 8ÇiKi 9ÇiK 10ÇiKi 11ÇiK 12ÇiKi 13ÇiK 14ÇiKi 15ÇiK 1ÇiKi 2ÇiK 3ÇiKi 4ÇiK4 4ÇiK 8ÇiKi 9ÇiK 10ÇiKi 11ÇiK 12ÇiKi 13ÇiK 14ÇiKi 15ÇiK 1ÇiKi 2ÇiK 3ÇiKi 4ÇiK4 4ÇiK 8ÇiKi 2ÇiK 3ÇiK 4ÇiK >> | halt }
if ($1- == çiki) { say 1 0,14şiki şiki 5 tey tey 6 kop kop4şiki şiki 5 tey tey 6 kop kop4şiki şiki 5 tey tey 6 kop kop4şiki şiki 5 tey tey 6 kop kop1 0,14şiki şiki 5 tey tey 6 kop kop4şiki şiki 5 tey tey 6 kop kop4şiki şiki 5 tey tey 6 kop kop4şiki şiki 5 tey tey 6 kop kop1 0,14şiki şiki 5 tey tey 6 kop kop4şiki şiki 5 tey tey 6 kop kop4şiki şiki 5 tey tey 6 kop kop4şiki şiki 5 tey tey 6 kop kop1 0,14şiki şiki 5 tey tey 6 kop kop4şiki şiki 5 tey tey 6 kop kop4şiki şiki 5 tey tey 6 kop kop4şiki şiki 5 tey tey 6 kop kop1 0,14şiki şiki 5 tey tey 6 kop kop4şiki şiki 5 tey tey 6 kop kop4şiki şiki 5 tey tey 6 kop kop4şiki şiki 5 tey tey 6 kop kop1 0,14şiki şiki 5 tey tey 6 kop kop4şiki şiki 5 tey tey 6 kop kop4şiki şiki 5 tey tey 6 kop kop4şiki şiki 5 tey tey 6 kop kop | halt }
if ($1- == oy.oy) { say 4,1 Oy 8 Oy 12 Oy 7 Oy 6 Oy 9 Oy 11 Oy 5 Oy 13 Oy 3 Oy 4 Oy 8 Oy 12 Oy 7 Oy 6 Oy 9 Oy 11 Oy 5 Oy 13 Oy 3 Oy 4 Oy 8 Oy 12 Oy 7 Oy 6 Oy 9 Oy 11 Oy 5 Oy 13 Oy 3 Oy 4 Oy 8 Oy 12 Oy 7 Oy 6 Oy 9 Oy 11 Oy 5 Oy 13 Oy 3 Oy 4 Oy 8 Oy 12 Oy 7 Oy 6 Oy 9 Oy 11 Oy 5 Oy 13 Oy 3 Oy 4 Oy 8 Oy 12 Oy 7 Oy 6 Oy 9 Oy 11 Oy 5 Oy 13 Oy 3 Oy 4 Oy 8 Oy 12 Oy 7 Oy 6 Oy 9 Oy 11 Oy 5 Oy 13 Oy 3 Oy4,1 Oy 8 Oy 12 Oy 7 Oy 6 Oy 9 Oy 11 Oy 5 Oy 13 Oy 3 Oy 4 Oy 8 Oy 12 Oy 7 Oy 6 Oy 9 Oy 11 Oy 5 Oy 13 Oy 3 Oy 4 Oy 8 Oy 12 Oy 7 Oy 6 Oy 9 Oy 11 Oy 5 Oy 13 Oy 3 Oy 4 Oy 8 Oy 12 Oy 7 Oy 6 Oy 9 Oy 11 Oy 5 Oy 13 Oy 3 Oy 4 Oy 8 Oy 12 Oy 7 Oy 6 Oy 9 Oy 11 Oy 5 Oy 13 Oy 3 Oy 4 Oy 8 Oy 12 Oy 7 Oy 6 Oy 9 Oy 11 Oy 5 Oy 13 Oy 3 Oy 4 Oy 8 Oy 12 Oy 7 Oy 6 Oy 9 Oy 11 Oy 5 Oy 13 Oy 3 Oy | halt }
if ($1- == k.ç ) { say 4kiskananlar catlasın 8 kiskananlar catlasın 12 kiskananlar catlasın 7 kiskananlar catlasın 6 kiskananlar catlasın 9 kiskananlar catlasın 11 kiskananlar catlasın 5 kiskananlar catlasın 13 kiskananlar catlasın 3 kiskananlar catlasın 4 kiskananlar catlasın 8 kiskananlar catlasın 12 kiskananlar catlasın 7 kiskananlar catlasın 6 kiskananlar catlasın 9 kiskananlar catlasın 11 kiskananlar catlasın 5 kiskananlar catlasın 13 kiskananlar catlas>> | halt }
if ($1- == abc) { say 2(A) 4Acaipsin 2(B) 4Acaipsin 2(C) 4Hiç ßiri 2(D) 4Hepsi Seninmi:P | halt }
if ($1- == cene) { say 12S14e6n12d6e ß6i C12e14n12e 14v4aR…10 k6i$6i14n6i14n C12e14n12es6iYL12e ß4as 12ed12eR | halt }
if ($1- == ned) { say 4Ne diyo14nL4an4Sen14Sibop 4Kon 13usm14a La4aayNNN | halt }
if ($1- == hey) { say 4 ßir NumaraLi ” $me ” | halt }
if ($1- == o) { say 13:4o13)2) | halt }
if ($1- == G.S) { say 8%16,8%¸7,8’%8,7%¸4,7%7,4%¸1,4%4,1%¸ 16,1 8,1 >>>>>GaLatasaray<<<<< 16,1 4,1 ¸%1,4%7,4¸%4,7%8,7¸%7,8%16,8¸%8,16%8%16,8%¸7,8'%8,7%¸4,7%7,4%¸1,4%4,1%¸ 16,1 8,1 >>>>>GaLatasaray<<<<< 16,1 4,1 ¸%1,4%7,4¸%4,7%8,7¸%7,8%16,8¸%8,16% | halt }
if ($1- == cıx ayıp) { say 6C1ıx 6C1ıx 6A1ip 6A1ip 4:P | halt }
if ($1- == cıx ) { say 6C1ıx 6C1ıx 4:D | halt }
if ($1- == nav) { say 4N1e 4A1lakası 4V1a4R 4:Pp | halt }
if ($1- == a.c) { say 4A1nLiYo4R1uM 4C1ani4M | halt }
if ($1- == gıcık) { say 4G1ı7c12ı4K | halt }
if ($1- == kla) { say 4Bu 1SoruLarın 4Hepsini 1BiLiyorum 4Da 1KLavyem 4İyi 1DeğiL 12:Pp | halt }
if ($1- == qq) {
/say 0,0**8,8*************
/say 0,0*8,8****1,1**8,8***1,1**8,8****
/say 0,0*8,8****2,2**8,8***2,2**8,8****
/say 0,0*8,8***************
/say 0,0*8,8***1,1*8,8***1,1*8,8***1,1*8,8***
/say 0,0*8,8**1,1**8,8*******1,1**8,8**
/say 0,0*8,8****1,1*8,8*****1,1*8,8****
/say 0,0**8,8****1,1**4,4**1,1*8,8****
/say 0,0****8,8****4,4**8,8***
/say 0,0******8,8***** | halt }
if ($1- == s. ) {
/say 3,1º»12®3»12®3»12®3»12®3»12®3»12®3»12®3»12®3»12®3»12®3»12®3»12®3»12®3»12®3»
/say 3,1»12®3» 8 3 »12®3»
/say 3,1»12®3»1iiiiiii4{@} 9* 4{@}3; 3»12®3»
/say 3,1»12®3»1iiii4{@}3; 9*4{@}3;9* 4{@}9* 3»12®3»
/say 3,1»12®3» : 9* 4{@}3;9 *3;4{@}9* 4{@} 3»12®3»
/say 3,1»12®3» 4{@}9 *3: 4{@}9 * 4{@}3; 9* 3»12®3»
/say 3,1»12®3» :9* 3; 9* 3; 4{@} 9*3 ;4{@}3: 3»12®3»
/say 3,1»12®3» \ \ \ \|/ / / / : 3»12®3»
/say 3,1»12®3» \\ \ Y / // :3»12®3»
/say 3,1»12®3» `12_3\ |/12 _3′ :3»12®3»
/say 3,1»12®3» 12( ,->=<-, ) :3»12®3»
/say 3,1»12®3» 12\_//((\_/ :3»12®3»
/say 3,1»12®3» 12((3||12)) :3»12®3»
/say 3,1»12®3»1 2/17/97 12))3|12(( :3»12®3»
/say 3,1»12®3» 12)3|12) :3»12®3»
/say 3,1»12®3»8©º°¨ ¨°º©» ßy $me »©º°¨ ¨°º©3»12®3»
/say 3,1»12®3»12®3»12®3»12®3»12®3»12®3»12®3»12®3»12®3»12®3»12®3»12®3»12®3»12®3»º | halt }
if ($1- == srvr ) {
/say 4,1- – – ||- -|–>8© 0ßir 4Ask 0 Icin
/say 4,1- – – ||- -|–>8© 0ßir 8Sevgi 0 Icin
/say 4,1- – – ||- -|–>8© 0ßir 13Sohbet 0 Icin
/say 4,1- – – ||- -|–>8© 0ßir 11DostLuk 0 Icin
/say 4,1- – – ||- -|–>8© 0ßir 9ArkadasLik 0 Icin
/say 4,1- — ||- -|–>8© 0ßir 7Server 0 Icin Elele Verdik.! 
/say 4,1- – – ||- -|–>8© 0Çünkü 7Biz Bir Aileyiz; 8.. | halt }
if ($1- == askm ) {
/say 1,1______________________________________________________
/say 1,1_4,4§§§§§§§§§§1,1_8,8§§§§§§§§§§1,1_11,11§§§1,1__11,11§§§1,1_7,7§§§1,1_9,9§§§§§§1,1_____9,9§§§§§§1,1_
/say 1,1_4,4§§§1,1____4,4§§§1,1_8,8§§§1,1________11,11§§§1,1_11,11§§§1,1__7,7§§§1,1_9,9§§§1,1_9,9§§§1,1___9,9§§§1,1_9,9§§§1,1_
/say 1,1_4,4§§§§§§§§§§1,1_8,8§§§§§§§§§§1,1_11,11§§§§§§1,1___7,7§§§1,1_9,9§§§1,1__9,9§§§1,1_9,9§§§1,1__9,9§§§1,1_
/say 1,1_4,4§§§1,1____4,4§§§1,1________8,8§§§1,1_11,11§§§1,1_11,11§§§1,1__7,7§§§1,1_9,9§§§1,1___9,9§§§§§1,1___9,9§§§1,1_
/say 1,1_4,4§§§1,1____4,4§§§1,1_8,8§§§§§§§§§§1,1_11,11§§§1,1__11,11§§§1,1_7,7§§§1,1_9,9§§§1,1____9,9§§§1,1____9,9§§§1,1_
/say 1,1_.9S4e8N7i 4Ç9o4O8o11O4o9O4o8O7o9O14K 11S8e0v8iy10o7R4u8M 7B11e9B4e8Ğ9i4M .. | halt }
}

7
snotice on
on ^1:SNOTICE:*:{
if (/whois isin $1-) {
if ($window(@Whois) == $null) { window -ne @Whois }
echo 13 -t @Whois $1- | halt
}
if (his/her isin $1-) || (Failed isin $1-) || (Denied isin $1-) || (tkl isin $1-) || (Q: isin $1-) || (used isin $1-) || (OperOverride isin $1-) || (Mismatch: isin $1-) || (is now isin $1-) || (Received isin $1-) || (GECOS isin $1-) {
if ($window(@Opers) == $null) { window -ne @Opers }
echo 12 -t @Opers $1- | halt
}
if (Locops isin $1-) {
if ($window(@UyarI) == $null) { window -ne @UyarI }
echo 4 -t @UyarI $1- | halt
}
if (G:Line isin $1-) || (Z:line isin $1-) || (K:line isin $1-) {
if ($window(@XLine) == $null) { window -ne @XLine }
echo 12 -t @XLine $1- | halt
}
if (removed isin $1-) {
if ($window(@XLine) == $null) { window -ne @XLine }
if (%unbanip isin $1-) || (%xlinex isin $1-) { echo -a *** 12 $+ %xlinex 5Adresinin Banı Açıldı. | unset %xline* | unset %unban* }
echo 4 -t @XLine $1- | halt
}
if (tried isin $1-) {
if ($window(@baskakanal) == $null) { window -ne @baskakanal }
echo 12 -t @baskakanal $1- | halt
}
if (banned isin $1-) {
if ($window(@Giris/Cikis) == $null) { window -ne @Giris/Cikis }
echo 12 -t @Giris/Cikis $1- | halt
}
if (obtained isin $1-) {
if ($window(@SupasGirdi) == $null) { window -ne @SupasGirdi }
echo 12 -t @SupasGirdi $1- | halt
}
if (Unauthorized isin $1-) || (Connecting isin $1-) {
if ($window(@Giris/Cikis) == $null) { window -ne @Giris/Cikis }
if (iaaaan isin $9) { zline $9 +3600 Spybot Detected! http://www.SohbetLive.Com/rules.html ~ }
if (*ian@* iswm $10) { zline $9 +3600 Spybot Detected! http://www.SohbetLive.Com/rules.html ~ }
if (%whoistara == on) { .timer 1 2 whois $9 }
echo 12 -t @Giris/Cikis $1- | halt
}
if (exiting isin $1-) {
if ($window(@Giris/Cikis) == $null) { window -ne @Giris/Cikis }
echo 4 -t @Giris/Cikis $1- | halt
}
if (Forbidding isin $1-) || (Q:lined isin $1-) {
if ($window(@Q-Lined) == $null) { window -ne @Q-Lined }
echo 12 -t @Q-Lined $1- | halt
}
if (Expiring isin $1-) || (Shun isin $1-) {
if ($window(@XLine) == $null) { window -ne @XLine }
echo 12 -t @XLine $1- | halt
}
if (Spamfilter isin $1-) {
if ($window(@Spam) == $null) { window -ne @Spam }
echo 12 -t @Spam $1-
halt
}
if (is now isin $1-) { write oper.txt $date $timestamp $1- }
}
#snotice end

8
Mirc Scprit Hazır Kodlar / Kanala Biri Geldiginde Uyari Addonu
« : 14 Temmuz 2018, 19:35:13 »
on *:JOIN:#Operhelp:{
if ($active == $chan) { goto end }
echo -a *** 12 (

on *:JOIN:#Sohbet:{
if ($active == $chan) { goto end }
echo -a *** 12 ( $+ $time(hh:nn:ss) $+ ) 2 $nick 1Nickli Kişi 4#global 1"Kanalına Girmis Bulunmaktadir"
:end
}


9
Mirc Scprit Hazır Kodlar / Mirc Uzerinde Kisiye Ozel Addon
« : 14 Temmuz 2018, 19:20:57 »
on *:input:*:{
if ($1 == !) { mode $chan $2 $3- }
if ($1 == !kb) { .timer 1 1 ban -k $2 5 %kl Nickiniz KanaL Seviyesine Uygun Değildir. %lk %KiLL }
if ($1 == !k) { .timer 1 1 kick $chan $2 %kl Nickiniz KanaL Seviyesine Uygun Değildir. %lk %KiLL }
if ($1 == !ban2) { .timer 1 1 ban $2 2 }
if ($1 == .w) { .w $$2 }
if ($1 == !ping) { .ping $2 }
if ($1 == !hop) { .hop }
if ($1 == !git) { .sapart $2 $chan }
if ($1 == !gel) { .sajoin $2 $chan }
if ($1 == !auth) { .ns getauth $2 }
if ($1 == !clr) { /msg $chan 4,1 KanaL TemizLeniyoR… | .timer 40 00 /msg $chan ” ~ ” | .timer 1 2 /msg $chan 4,1 KanaL TemizLendi hO$ SohbetLer… ” $me ” %KiLL }
if ($1 == !kahve2) { .timer 1 1 msg $chan 0,5[_]1,16D 0,5[_]1,16D 0,5[_]1,16D Kahveler benden afiyetle için. }
if ($1 == !caylar) { .timer 1 1 msg # 2Hey kanal ..Çay’Lar benden bugun.. 0,12″””12] 0,1″””1] 0,4″””4] 0,7″””7] 0,8″””8] 0,2″””2] 0,9″””9] 0,6″””6] 2afiyetle için }
if ($1 == !kahve) { .timer 1 1 msg # 16,5[_]1,16D~~ 16,5[_]1,16D~~ 16,5[_]1,16D~~ 8,5 Hey KanaL cafe ismarlıyorum Size. }
if ($1 == !gs) { .timer 1 1 msg # 8,4l4,8ı8,4l4,8l8,4l4,8ı8,4l4,8l8,4l4,8ı8,4l4,8l8,4l4,8ı8,4l4,8l8,4 GaLataSaray iMpaRaTorLuğu 8,4l4,8ı8,4l4,8l8,4l4,8ı8,4l4,8l8,4l4,8ı8,4l4,8l8,4l4,8ı8,4l4,8l }
if ($1 == !s) { .timer 1 1 /amsg SêLâmûn âLêykûm }
if ($1 == !vedaet) { .timer 1 1 /amsg ALLah’a £manet OLun. SağLıcakLa KaLın.. }
if ($1 == !öp) { .timer 1 1 msg $chan 12 $2 4Mu4Uu6C9c1213u11U2u4xXx 13~~:)) }
if ($1 == !öpp) { .timer 1 1 msg $2 12 $2 4Mu4Uu6C9c12C13u11U2u4xXx 13~~:)) }
if ($1 == !müzik) { .timer 1 1 msg # 1,9 ♫♪♫♪♫♪♫♪♫♪♫♪♫♪♫♪♫♪♫♪♫♪♫♪♫♪♫♪♫♪♫♪♫♪♫♪♫♪♫♪♫♪♫♪♫♪♫♪♫♪ }
}

10
on *:join:#Sohbet:$iif(!$read(nickler.txt,w,$nick),.write nickler.txt $nickNot : Kanalınıza giren nickleri bu kod ile kaydebilirsiniz.Kanala giriş yapan nickleri bu kod ile kayıt edebilirsiniz Kayıtlar mirc klasorünüzde nickler.txt yani nickler not defterine kayıt edilir

11
alias radyo.kanal {
  return #radyo
}
alias radyo.host {
  return RadyoIP
}
alias radyo.port {
  return RadyoIPPort
}
alias radyo.adminpass {
  return adminpass
}
alias radyo.sock {
  return shoutcast
}

on 1:SOCKOPEN:$($radyo.sock): {
  sockwrite -n $sockname GET $+(/admin.cgi?pass=,$radyo.adminpass HTTP/1.1)
  sockwrite -n $sockname Host: $+($radyo.host, :, $radyo.port)
  sockwrite -n $sockname User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.7) Gecko/20040614 Firefox/0.8
  sockwrite -n $sockname *.*, */*
  ; sockwrite -n $sockname Accept-Language: en-us,en;q=0.5
  sockwrite -n $sockname Accept-Language: tr,tr;q=0.5
  sockwrite -n $sockname Accept-Encoding: gzip,deflate
  sockwrite -n $sockname Accept-Charset: ISO-8859-1,utf-8;q=0.7,*;q=0.7
  sockwrite -n $sockname Keep-Alive: 300
  sockwrite -n $sockname Connection: keep-alive
  sockwrite -n $sockname $crlf
}
on 1:SOCKREAD:$($radyo.sock): {
  var %data
  sockread %data
  tokenize 32 %data
  var %x 1
  while $pos($1-,align=center><font class=st>,%x) {
    var %v1 $v1,%ip $token($token($mid($1-,%v1,100),3,62),1,60)
    if (*.*.*.* iswm %ip) { hadd -m dinleyen $v2 evet }
    inc %x
  }
}
on *:sockclose:$($radyo.sock): {
  var %x 1
  while $hget(dinleyen,%x).item {
    who +I $+(*,$v1,*)
    inc %x
  }
  var %x 1
  while $nick($radyo.kanal,%x,v) {
    who +I $v1
    inc %x
  }
}
raw *:*: {
  if ($numeric == 352) {
    if $hget(dinleyen,$4) {
      if !$nick($radyo.kanal,$6,vqho) && ($6 ison $radyo.kanal)  {
        msg $6 $6 yayini dinlediginiz icin tesekkurler, radyonuz suan acik durumdadir
        mode $radyo.kanal +v $6
      }
    }
    if !$hget(dinleyen,$4) {
      if $nick($radyo.kanal,$6,v) && !$nick($radyo.kanal,$6,hoq) && ($6 ison $radyo.kanal) {
        msg $6 $6 Radyo yayini dinlediginiz icin tesekkurler, radyonuz suan kapalı duruma gecmistir.
        mode $radyo.kanal -vv $6
      }
    }
    haltdef
  }
  if ($numeric == 315) {
    haltdef
  }
}
alias radyovoice {
  if $hget(dinleyen) { hfree -sw dinleyen }
  sockopen $radyo.sock $radyo.host $radyo.port
}
Standart Radyo dinleyen voice-devoice
Kod:
alias radyo.kanal {
  return #radyo
}
alias radyo.host {
  return RadyoIP
}
alias radyo.port {
  return RadyoIPPort
}
alias radyo.adminpass {
  return adminpass
}
alias radyo.sock {
  return shoutcast
}

on 1:SOCKOPEN:$($radyo.sock): {
  sockwrite -n $sockname GET $+(/admin.cgi?pass=,$radyo.adminpass HTTP/1.1)
  sockwrite -n $sockname Host: $+($radyo.host, :, $radyo.port)
  sockwrite -n $sockname User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.7) Gecko/20040614 Firefox/0.8
  sockwrite -n $sockname *.*, */*
  ; sockwrite -n $sockname Accept-Language: en-us,en;q=0.5
  sockwrite -n $sockname Accept-Language: tr,tr;q=0.5
  sockwrite -n $sockname Accept-Encoding: gzip,deflate
  sockwrite -n $sockname Accept-Charset: ISO-8859-1,utf-8;q=0.7,*;q=0.7
  sockwrite -n $sockname Keep-Alive: 300
  sockwrite -n $sockname Connection: keep-alive
  sockwrite -n $sockname $crlf
}
on 1:SOCKREAD:$($radyo.sock): {
  var %data
  sockread %data
  tokenize 32 %data
  var %x 1
  while $pos($1-,align=center><font class=st>,%x) {
    var %v1 $v1,%ip $token($token($mid($1-,%v1,100),3,62),1,60)
    if (*.*.*.* iswm %ip) { hadd -m dinleyen $v2 evet }
    inc %x
  }
}
on *:sockclose:$($radyo.sock): {
  var %x 1
  while $hget(dinleyen,%x).item {
    who +I $+(*,$v1,*)
    inc %x
  }
  var %x 1
  while $nick($radyo.kanal,%x,v) {
    who +I $v1
    inc %x
  }
}
raw *:*: {
  if ($numeric == 352) {
    if $hget(dinleyen,$4) {
      if !$nick($radyo.kanal,$6,vqho) && ($6 ison $radyo.kanal)  {
        msg $6 $6 yayini dinlediginiz icin tesekkurler, radyonuz suan acik durumdadir
        mode $radyo.kanal +v $6
      }
    }
    if !$hget(dinleyen,$4) {
      if $nick($radyo.kanal,$6,v) && !$nick($radyo.kanal,$6,hoq) && ($6 ison $radyo.kanal) {
        msg $6 $6 Radyo yayini dinlediginiz icin tesekkurler, radyonuz suan kapalı duruma gecmistir.
        mode $radyo.kanal -vv $6
      }
    }
    haltdef
  }
  if ($numeric == 315) {
    haltdef
  }
}
alias radyovoice {
  if $hget(dinleyen) { hfree -sw dinleyen }
  sockopen $radyo.sock $radyo.host $radyo.port
}
Kod:
alias radyo.kanal {
  return #radyo
}
alias radyo.host {
  return RadyoIP
}
alias radyo.port {
  return RadyoIPPort
}
alias radyo.adminpass {
  return adminpass
}
alias radyo.sock {
  return shoutcast
}
Not: Kelimeleri uzatmayı fazla sevmem codedeki bu kısmı düzgün doldurduktan sonra /radyovoice yazdıgınızda gerekli bilgiyi verecektir. mIRC Code olarak ayarlanmıstır Socket'e göre ayarlanmamistir ve en son Codu kullanmak icin Oper olmak gereklidir.

12
Mirc Scprit Hazır Kodlar / BNC-Syistemi
« : 14 Temmuz 2018, 16:08:32 »
alias bncnick return Aeg
alias bbotnick return BNC-System
alias bnickpass return 12345
alias bopers return Aeg 123456
alias bsupass return 123456
alias masterchan return #opers
alias masternickler return Aeg
alias bsunucu return irc.maytap.net 6667
alias sunucuident return 63
alias chanlar return #sohbet,#maytap,#opers,#radyo,#yarisma,#oyun
 alias bncekle {
  if (!$istok(%yetkili $chr(32) $masternickler ,$1,32)) { sw $sockname privmsg $1 $1 bu komutu kullanmaye yetkili degilsin! | halt }
  if ($2 == $null) { sw $sockname privmsg $1 Botun Gircegi Nicki Yazmayi Unuttunuz!, Komut: .bncekle Nickiniz NickSifreniz OperNICK OperPASS Hostunuz | halt }
  if $read(bnc.txt,w,$+(*,$2,*))  { sw $sockname privmsg $1 $2 Zaten Eskiden listede Ekli! | halt }
  if ($3 == $null) { sw $sockname privmsg $1 Botun Gircegi Nickin Sifresini Yazmayi Unuttunuz!, Komut: .bncekle Nickiniz NickSifreniz OperNICK OperPASS Hostunuz | halt }
  if ($4 == $null) { sw $sockname privmsg $1 Botun Gircegi Oper Nicki Yazmayi Unuttunuz!, Komut: .bncekle Nickiniz NickSifreniz OperNICK OperPASS Hostunuz | halt } 
  if ($5 == $null) { sw $sockname privmsg $1 Botun Gircegi Oper Nicki Sifresini Yazmayi Unuttunuz!, Komut: .bncekle Nickiniz NickSifreniz OperNICK OperPASS Hostunuz  | halt }
  write bnc.txt $2-
  sw $sockname privmsg $1  BNC Sistem Ayarlariniz Kayit Edilmistir.
  sw $sockname privmsg $1 -
  sw $sockname privmsg $1 [BNC Nick] $2
  sw $sockname privmsg $1 [BNC Sifre] $3
  sw $sockname privmsg $1 [BNC Opers Rumuz] $4 [BNC Opers Sifre] $5
  if ($6) { sw $sockname privmsg $1 [BNC Nick Host] $6 }
  sw $sockname privmsg $masterchan $2 BNC Systemi eklendi
}
 alias bncsil {
  if (!$istok(%yetkili $chr(32) $masternickler ,$1,32)) { sw $sockname privmsg $1 $1 bu komutu kullanmaye yetkili degilsin! | halt }
  if ($2 == $null) { sw $sockname privmsg $1 Nicki Yazmayi Unuttunuz!, Komut: .bncsil Nick | halt }
  if ($1 !== $2) { sw $sockname privmsg $1 $1 Herkes Sadece Kendi Nickini Silebilir! | halt }
  if !$read(bnc.txt,w,$+(*,$2,*))  { sw $sockname privmsg $1 $2 Zaten Eskiden listede Bulunmuyor! | halt }
  write $+(-dI,$readn) bnc.txt
  sw $sockname privmsg $1 $2 Silindi.
  sockclose $+(clon,$chr(11),$2)
}
alias bnclist {
  var %s 1
  var %ss $lines(bnc.txt)
  if (%ss == 0) { sw $sockname privmsg $1 BNC Listesi Suanda Bos Durumda! | halt }
  sw $sockname privmsg $1 Bnc List Listeleniliyor..
  while (%s <= $lines(bnc.txt)) {
    sw $sockname privmsg $1 %s - $remove($gettok($read(bnc.txt,%s),1,32),)
    inc %s
  }
  sw $sockname privmsg $1 Bnc Liste Sonu..
}
alias yetkiekle {
  if (!$istok($masternickler ,$1,32)) { sw $sockname privmsg $2 $1 bu komutu kullanmaye yetkili degilsin! | halt }
  if ($2 == $null) { sw $sockname privmsg $2 Nick Yazmayi Unuttunuz! | halt }
  if ($istok(%yetkili,$3,32)) { sw $sockname privmsg $2 $3 Listemde Zaten bulunmaktadir! | halt }
  %yetkili = $addtok(%yetkili,$3,32)
  sw $sockname privmsg $2 $3 eklendi.
}
alias yetkisil {
  if (!$istok( $masternickler ,$1,32)) { sw $sockname privmsg $2 $1 bu komutu kullanmaye yetkili degilsin! | halt }
  if ($2 == $null) { sw $sockname privmsg $2 Nick Yazmayi Unuttunuz! | halt }
  if (!$istok(%yetkili,$3,32)) { sw $sockname privmsg $2 $3 Listemde Zaten bulunmamaktadir! | halt }
  %yetkili = $deltok(%yetkili,$3,32)
  sw $sockname privmsg $2 $3 Silindi
}
alias yetkilist {
  var %toplam = $numtok(%yetkili,32)
  var %x = 1
  if (%toplam == 0) { sw $sockname privmsg $1 BNC Ekeme Yetkisi Olan Nickler Listesi Suan Bos! | halt }
  sw $sockname privmsg $1 BNC ekleme yetkisi olan nickler..
  while %x <= %toplam {
    sw $sockname privmsg $1 %x -  $remove($gettok(%yetkili,%x,32),)
    inc %x
  }
  sw $sockname privmsg $1 BNC ekleme yetkisi nickler listesi sonu..
}
 alias bncnick {
  var %nick = $read(bnc.txt,w,$+(*,$1,*))
  return $gettok(%nick,1,32)
}
alias bncpass {
  var %nick = $read(bnc.txt,w,$+(*,$1,*))
  return  $remove($gettok(%nick,2,32),)
}
alias bnconick {
  var %nick = $read(bnc.txt,w,$+(*,$1,*))
  return  $remove($gettok(%nick,3,32),)
}
alias bncopass {
  var %nick = $read(bnc.txt,w,$+(*,$1,*))
  return $gettok(%nick,4,32)
}
alias bnchost {
  var %nick = $read(bnc.txt,w,$+(*,$1,*))
  return $gettok(%nick,5,32)
}
alias sw {
  if $sock($1).status == active {
    sockwrite -nt $1-
  }
}
alias girdir {
  sockclose $+(clon,$chr(11),$1)
  sockopen $+(clon,$chr(11),$1) $bsunucu
  sw $sockname privmsg $masterchan $+(BNC-,$1) Devreye Sokuldu.
}
 alias kontrolgirmis {
  var %s 1
  while (%s <= $lines(bnc.txt)) {
    kontrolg $gettok($read(bnc.txt,%s),1,32)
    inc %s
  }
  unset %girmis
}
 alias kontrolg {
  if (!$istok(%girmis,$1,32)) {
    girdir $1
  }
}
 alias logs {
  var %s = 1
  while (%s <= $lines($+(Logs\bnc,$3,.txt).txt)) {
    sw $2 privmsg $1 $read($+(Logs\bnc,$3,.txt),%s)
    inc %s
  }
  unset %sock $+ $3 $+ *
  remove $+(Logs\bnc,$3,.txt)
  sw $2 join 0,
  sw $2 nick BNC- $+ $3
  sw $sockname privmsg $masterchan $+(BNC-,$3) Devreden Cikarilmistir.
  .timer 1 2 sw $sockname os raw svsnick $1 $3 :0
  sw $sockname os raw kill BNC- $+ $3  The End BNC- $+ $3 
}
 alias baglan {
  if ($sockerr) { echo -a Bot Zaten Sunuda | halt } 
  else { sockclose bncbot | sockopen bncbot $bsunucu | echo -a - bnc-Aeg Devreye Girdi! | halt }
}
alias kopart {
  if ($sockerr) { echo -a Bot Zaten Sunuda Degil | halt } 
  else { sockclose bncbot  | echo -a - bnc-Aeg Devreden Cikarildi! | halt }
}
on *:sockopen:bncbot:{
  if ($sockerr) { echo $color(info) -a Socket botun baglantisi kesildi. | return }
  sw $sockname NICK User $+ $r(0,99)
  sw $sockname USER $sunucuident * * :v0.1 (BNC System - Yapimci; by Aeg)
}
on *:sockread:bncbot: {
  if !$sock($sockname) { echo -a Baglanti Koptu! | halt }
  var %q
  sockread %q
  tokenize 32 %q
  if $1 == PING {
    sw $sockname PONG $2
  }
  if $2 == 376 {
    sw $sockname oper $bopers
    sw $sockname join 0,
    sw $sockname nick $bbotnick
    sw $sockname identify $bnickpass
    sw $sockname os su $bsupass
    sw $sockname join $masterchan
  }
  if $1 == error && $2 == :closing {
    baglan
  }
  if ($2 == 352) {
    if $read(bnc.txt,w,$+($8,*)) { %girmis = $addtok(%girmis,$8,32) }
  }
  if ($2 == 315) {
    kontrolgirmis
  }
  if $2 == notice {
    if (*Client*exiting* iswm $strip($1-)) {
      if (ghost isin $1-) { halt }
      if $read(bnc.txt,w,$+($9,*)) {
        girdir $9
      }
    }
  }
  if ($2 == privmsg) {
    var %n = $gettok($gettok($1,1,33),1,58), %m = $4,%text = $right($4-,-1), %k = $3   
    if (%k == $masterchan) {
      if (.bnckomut isin %m) {
        sw $sockname privmsg %k BNC-System Komut Paneli -
        sw $sockname privmsg %k -
        sw $sockname privmsg %k BNC-System yetkili eklemek icin *** .yetkiekle Nick ***
        sw $sockname privmsg %k BNC-System yetkili silmek icin *** .yetkisil Nick ***
        sw $sockname privmsg %k BNC-System yetkili listesi gormek icin *** .yetkilist ***
        sw $sockname privmsg %k BNC-System BNC Ekli listeyi gormek icin *** .bnclist ***
        sw $sockname privmsg %k BNC-System BNC Ekleme yapabilmek icin $bbotnick 'in ozeline  *** .bncekle ** yaziniz.
        sw $sockname privmsg %k *** BNC Ekleme kismindaki 4Hostunuz kismini yazarak ozel host aldirtabilirsiniz. *** 4(YENI)
        sw $sockname privmsg %k BNC-System BNC Silmek icin $bbotnick 'in ozeline *** .bncsil ** yaziniz.
        sw $sockname privmsg %k -
        sw $sockname privmsg %k BNC-System Komut The End ~
        sw $sockname privmsg %k Yapimci: *** By Aeg ***
      }
      if (.yetkiekle isin %m) { yetkiekle %n %k $5 | halt }
      if (.yetkisil isin %m) { yetkisil %n %k $5 | halt }
      if (.yetkilist isin %m) { yetkilist %k | halt }
      if (.bnclist isin %m) { bnclist %k | halt }
    }
    if (%k == $bbotnick) {
      if (.bncekle isin %m) { bncekle %n $5- | halt }
      if (.bncsil isin %m) { bncsil %n $5 | halt } 
    }
  }
}
 
 on *:SOCKOPEN:clon*: {
  var %sock = $gettok($sockname,2-,11)
  sw $sockname nick %sock
  sw $sockname USER $sunucuident " " : $+ $+([,,BNC-,$gettok($sockname,2-,11),,]) System v1
}
 on *:sockread:clon*: {
  if !$sock($sockname) { echo -a Baglanti Koptu! | halt }
  var %q
  sockread %q
  tokenize 32 %q
  var %sock = $gettok($sockname,2-,11)
  if $1 == PING {
    sw $sockname PONG $2
  }
  if $2 == 376 {
    sw $sockname oper $bnconick(%sock) $bncopass(%sock)
    sw $sockname identify $bncpass(%sock)
    sw $sockname sethost $bnchost(%sock)
    sw $sockname join $chanlar
  }
  if ($2 == privmsg) {
    var %n = $gettok($gettok($1,1,33),1,58), %m = $4,%text = $right($4-,-1), %k = $3
    if (%k == %sock) {
      if (.girdim isin %m) {
        if ($5 !== $bncpass(%sock)) {
          sw $sockname privmsg %n Sifreyi Yanlis Girdiniz!
          halt
        }
        else {
          sw $sockname privmsg %n Sifreyi Dogru Bildiniz
          logs %n $sockname %sock
          halt
        }
      }
      if (%k == %sock) {
        inc -u100 %sock $+ %n
        if (%sock [ $+ [ %n ] ] == 1) { sw $sockname privmsg %n Merhaba %n , BNC-System Tarafinca Onlineyim , Ozelime Yazdiklariniz Log Tutulup , Online Oldugumda Goruntulenecektir! }
        write $+(Logs\bnc,%sock,.txt) $+([,,$date,,$chr(32),,$time,,]) $+([,4,%n,,]) $4-
      }
    }
  }
}Kullanim Icın Gerekenler;


1. Sunucudan Kendi Nickinle Cıkıs Yapmak

2. Sunucuya Girdiginde Bot'un Ozeline .girdim Sifren olarak giriş yapma
3. Windows Sanal PC'iniz varsa ordan sokulma ( Olmasi Gerek Kalici Olmasi İçin )


/baglan <= yazarak bot'u baglarsiniz
/kopart <= yazarak kapatirsiniz.

Ayarlari Yaptikdan Sonra vs. işte Kullanirsaniz Görürsünüz  ins. işinize yarar.


13
Mirc Scprit Hazır Kodlar / Herhagi Bir Kanal Takip Etme Addonu
« : 14 Temmuz 2018, 15:49:09 »
alias takip {
  if !$1 { echo -at Takip listesine alınacak kanal'ı girmediniz. Kullanım şekli; $+($chr(2),/takip #kanalismi,$chr(2)) | halt }
  if $hget($1) { echo -at $+($chr(2),$1,$chr(2)) kanal'ı zaten takip listesinde. | halt }
  if $me !ison $1 { echo -at $+($chr(2),$1,$chr(2)) kanalında bulunmuyorsunuz. | halt }
  else { hmake $1 100 | echo -at $+($chr(2),$1,$chr(2)) kanal'ı takip listesine eklendi. }
}
on *:quit: { var %1 = 1,%2 = $comchan($me,0) | while %1 <= %2 { if $hget($comchan($me,%1))  { hinc $v1 $+(ayr,½,$v1) 1 } | inc %1 } }
on *:nick: { var %= 1,%& = $comchan($me,0) | while %= <= %& { if $hget($comchan($me,%=)) { var %o = $v1 | hinc $v1 $+(nck,½,$v1) 1 | ekle $+(%o,nick,.txt) | write $+(%o,nick,.txt) Tarih: $+($chr(2),$date - $time,$chr(2)) Nick: $+($chr(2),$nick,$chr(2)) - Yeni nick: $+($chr(2),$newnick) } | inc %= } }
on !*:join:#: { if $hget(#) { hinc # $+(grs,½,#) 1 } }
on *:part:#: { if $hget(#) { hinc # $+(cks,½,#) 1 } }
on *:text:*:#: { if $hget(#) { hinc # $+(yz,½,#) 1 | hinc -m $+(yazı,#) $nick 1 } }
on *:ban:#: { if $hget(#) { hinc # $+(ban,½,#) 1 | ekle $+(#,ban,.txt) | write $+(#,ban,.txt) Tarih: $+($chr(2),$date - $time,$chr(2)) Banlıyan: $+($chr(2),$nick,$chr(2)) - Banlanan: $+($chr(2),$banmask,$chr(2)) } }
on *:unban:#: { if $hget(#) { hinc # $+(unbn,½,#) 1 | ekle $+(#,unban,.txt) | write $+(#,unban,.txt) Tarih: $+($chr(2),$date - $time,$chr(2)) Ban açan: $+($chr(2),$nick,$chr(2)) - Banı açılan: $+($chr(2),$banmask) } }
on *:voice:#: { if $hget(#) { hinc # $+(yetki,½,#) 1 | hinc # $+(vc,½,#) 1 | ekle $+(#,yetkiler,.txt) | write $+(#,yetkiler,.txt) Tarih: $+($chr(2),$date - $time,$chr(2)) Voice veren: $+($chr(2),$nick,$chr(2)) - Voice olan: $+($chr(2),$vnick,$chr(2)) } }
on *:op:#: { if $hget(#) { hinc # $+(yetki,½,#) 1 | hinc # $+(op,½,#) 1 | ekle $+(#,yetkiler,.txt) | write $+(#,yetkiler,.txt) Tarih: $+($chr(2),$date - $time,$chr(2)) Op'u veren: $+($chr(2),$nick,$chr(2)) - Op olan: $+($chr(2),$opnick,$chr(2)) } }
on *:help:#: { if $hget(#) { hinc # $+(yetki,½,#) 1 | hinc # $+(hlp,½,#) 1 | ekle $+(#,yetkiler,.txt) | write $+(#,yetkiler,.txt) Tarih: $+($chr(2),$date - $time,$chr(2)) Halfop'u veren: $+($chr(2),$nick,$chr(2)) - Halfop olan: $+($chr(2),$hnick,$chr(2)) } }
on *:devoice:#: { if $hget(#) { hinc # $+(yetki,½,#) 1 | hinc # $+(devc,½,#) 1 | ekle $+(#,yetkiler,.txt) | write $+(#,yetkiler,.txt) Tarih: $+($chr(2),$date - $time,$chr(2)) Voice'u alan: $+($chr(2),$nick,$chr(2)) - Voice'u alınan: $+($chr(2),$vnick,$chr(2)) } }
on *:deop:#: { if $hget(#) { hinc # $+(yetki,½,#) 1 | hinc # $+(deop,½,#) 1 | ekle $+(#,yetkiler,.txt) | write $+(#,yetkiler,.txt) Tarih: $+($chr(2),$date - $time,$chr(2)) Op'u alan: $+($chr(2),$nick,$chr(2)) - Op'u alınan: $+($chr(2),$opnick,$chr(2)) } }
on *:dehelp:#: { if $hget(#) { hinc # $+(yetki,½,#) 1 | hinc # $+(dehlp,½,#) 1 | ekle $+(#,yetkiler,.txt) | write $+(#,yetkiler,.txt) Tarih: $+($chr(2),$date - $time,$chr(2)) Halfop'u alan: $+($chr(2),$nick,$chr(2)) - Halfop'u alınan: $+($chr(2),$hnick,$chr(2)) } }
on *:mode:#: { if $hget(#) { hinc # $+(md,½,#) 1 | ekle $+(#,mode,.txt) | write $+(#,mode,.txt) Tarih: $+($chr(2),$date - $time,$chr(2)) Mod değişen: $+($chr(2),$nick,$chr(2)) - Değişen mod: $+($chr(2),$1-,$chr(2)) } }
alias rapor {
  if !$1 { echo -at Rapor alınacak kanal ismini girmediniz. Kullanım şekli; $+($chr(2),/rapor #kanalismi,$chr(2)) | halt }
  if !$hget($1) { echo -at $+($chr(2),$1,$chr(2)) kanal'ı takip listesinde değil. | halt }
  else {
    echo -a $+($chr(45),$chr(32),[,$chr(2),$1,$chr(2)) kanal'ı için istatist'likler] -
    echo -a -
    echo -a - Prefixler $+($chr(40),$iif($hget($1,$+(yetki½,$1)),$+($chr(2),$hget($1,$+(yetki½,$1)),$chr(2)),$+($chr(2),0,$chr(2))),$chr(41))
    echo -a - [Voice: $+($iif($hget($1,$+(vc½,$1)),$+($chr(2),$hget($1,$+(vc½,$1)),$chr(2)),$+($chr(2),0,$chr(2))),]) - [OP: $+($iif($hget($1,$+(op½,$1)),$+($chr(2),$hget($1,$+(op½,$1)),$chr(2)),$+($chr(2),0,$chr(2))),]) - [Halfop: $+($iif($hget($1,$+(hlp½,$1)),$+($chr(2),$hget($1,$+(hlp½,$1)),$chr(2)),$+($chr(2),0,$chr(2))),])
    echo -a - [Devoice: $+($iif($hget($1,$+(devc½,$1)),$+($chr(2),$hget($1,$+(devc½,$1)),$chr(2)),$+($chr(2),0,$chr(2))),]) - [DEOP: $+($iif($hget($1,$+(deop½,$1)),$+($chr(2),$hget($1,$+(deop½,$1)),$chr(2)),$+($chr(2),0,$chr(2))),]) - [Dehalfop: $+($iif($hget($1,$+(dehlp½,$1)),$+($chr(2),$hget($1,$+(dehlp½,$1)),$chr(2)),$+($chr(2),0,$chr(2))),])
    echo -a - Kim kime ne zaman ne yetkisi vermiş/almış? Görmek için: $+($chr(2),/yetki $1,$chr(2)) yazınız.
    echo -a -
    echo -a - Giren kullanıcı sayısı: $iif($hget($1,$+(grs½,$1)),$+($chr(2),$hget($1,$+(grs½,$1))),$+($chr(2),Giren kullanıcı yok.))
    echo -a - Ayrılan kullanıcı sayısı: $iif($hget($1,$+(cks½,$1)),$+($chr(2),$hget($1,$+(cks½,$1))),$+($chr(2),Ayrılan kullanıcı yok.))
    echo -a - Çıkan kullanıcı sayısı: $iif($hget($1,$+(ayr½,$1)),$+($chr(2),$hget($1,$+(ayr½,$1))),$+($chr(2),Çıkan kullanıcı yok.))
    echo -a - Nick değişim sayısı: $iif($hget($1,$+(nck½,$1)),$+($chr(2),$hget($1,$+(nck½,$1)),$chr(32),$chr(2), - (Değişen nick'leri görmek için; $+($chr(2),/nik $1,$chr(2)) yazınız.)),$+($chr(2),Nick değişen yok.))
    echo -a - Yazılan satır miktarı: $iif($hget($1,$+(yz½,$1)),$+($chr(2),$hget($1,$+(yz½,$1)),$chr(32),$chr(2), - (Kanal'da kimin kaç satır cümle kurduğunu görmek için: $+($chr(2),/kns $1,$chr(2)) yazınız.)),$+($chr(2),Herhangi bir yazı yazılmamış.))
    echo -a - Atılan ban sayısı: $iif($hget($1,$+(ban½,$1)),$+($chr(2),$hget($1,$+(ban½,$1)),$chr(32),$chr(2), - (Kanal'da kim kime ne zaman ban atmış? Öğrenmek için: $+($chr(2),/bn $1,$chr(2)) yazınız.)),$+($chr(2),Atılan ban yok.))
    echo -a - Açılan ban sayısı: $iif($hget($1,$+(unbn½,$1)),$+($chr(2),$hget($1,$+(unbn½,$1)),$chr(32),$chr(2), - (Kanal'da kim ne zaman ban açmış? Öğrenmek için: $+($chr(2),/unbn $1,$chr(2)) yazınız.)),$+($chr(2),Açılan ban yok.))
    echo -a - Değişen mod sayısı: $iif($hget($1,$+(md½,$1)),$+($chr(2),$hget($1,$+(md½,$1)),$chr(32),$chr(2), - (Kanal'da kim hangi mod'u değiştirmiş? Öğrenmek için: $+($chr(2),/md $1,$chr(2)) yazınız.)),$+($chr(2),Değişen mod yok.))
  }
}
alias kns {
  if !$1 { echo -a - Lütfen kanal ismi giriniz; $+($chr(2),/kns #kanalismi) | halt }
  if !$hget($+(yazı,$1)) { echo -a - Veri bulunamadı. | halt }
  else { echo -a -  $+($chr(2),$1,$chr(2))  kanalı için; $+($chr(2),$hget($+(yazı,$1),0).item,$chr(2)) adet veri bulundu. |  var %& = 1,%&& = $hget($+(yazı,$1),0).item |  while %& <= %&& { echo -a - Nick: $+($chr(2),$hget($+(yazı,$1),%&).item,$chr(2)) - Yazdığı satır miktarı: $+($chr(2),$hget($+(yazı,$1),%&).data,$chr(2)) |  inc %& } }
}
alias bn {
  if !$1 { echo -a - Lütfen kanal ismi giriniz; $+($chr(2),/bn #kanalismi) | halt }
  if !$read($+($1,ban,.txt)) { echo -a - Veri bulunamadı. | halt }
  else { echo -a -  $+($chr(2),$1,$chr(2)) kanalı için; $+($chr(2),$hget($1,$+(ban½,$1)),$chr(2)) adet veri bulundu. |  var %1 = 1,%2 = $lines($+($1,ban,.txt)) |  while %1 <= %2 { echo -a - $read($+($1,ban,.txt),%1) |  inc %1 } }
}
alias unbn {
  if !$1 { echo -a - Lütfen kanal ismi giriniz; $+($chr(2),/unbn #kanalismi) | halt }
  if !$read($+($1,unban,.txt)) { echo -a - Veri bulunamadı. | halt }
  else { echo -a -  $+($chr(2),$1,$chr(2)) kanalı için; $+($chr(2),$hget($1,$+(unbn½,$1)),$chr(2)) adet veri bulundu. |  var %s = 1,%x = $lines($+($1,unban,.txt)) |  while %s <= %x { echo -a - $read($+($1,unban,.txt),%s) |  inc %s } }
}
alias yetki {
  if !$1 { echo -a - Lütfen kanal ismi giriniz; $+($chr(2),/yetki #kanalismi) | halt }
  if !$read($+($1,yetkiler,.txt)) { echo -a - Veri bulunamadı. | halt }
  else { echo -a - $+($chr(2),$1,$chr(2)) kanalı için; $+($chr(2),$lines($+($1,yetkiler,.txt)),$chr(2)) adet veri bulundu. |  var %q = 1,%r = $lines($+($1,yetkiler,.txt)) |  while %q <= %r { echo -a - $read($+($1,yetkiler,.txt),%q) |  inc %q } }
}
alias md {
  if !$1 { echo -a - Lütfen kanal ismi giriniz; $+($chr(2),/md #kanalismi) | halt }
  if !$read($+($1,mode,.txt)) { echo -a - Veri bulunamadı. | halt }
  else { echo -a - $+($chr(2),$1,$chr(2)) kanalı için; $+($chr(2),$hget($1,$+(md½,$1)),$chr(2)) adet veri bulundu. |  var %p = 1,%f = $lines($+($1,mode,.txt)) |  while %p <= %f { echo -a - $read($+($1,mode,.txt),%p) |  inc %p } }
}
alias nik {
  if !$1 { echo -a - Lütfen kanal ismi giriniz; $+($chr(2),/nik #kanalismi) | halt }
  if !$read($+($1,nick,.txt)) { echo -a - Veri bulunamadı. | halt }
  else { echo -a - $+($chr(2),$1,$chr(2)) kanalı için; $+($chr(2),$hget($1,$+(nck½,$1)),$chr(2)) adet veri bulundu. |  var %z = 1,%o = $lines($+($1,nick,.txt)) |  while %z <= %o { echo -a - $read($+($1,nick,.txt),%z) |  inc %z } }
}
alias ekle { if !$read(slnck.txt,w,$1) { write slnck.txt $1 } }
on *:connect: { sıfırla | remove slnck.txt }
alias sıfırla { echo -a - Tüm veriler sıfır'landı. | .hfree -w yazı* | .hfree -w $+($chr(35),*) | var %oo = 1,%aa = $lines(slnck.txt) | while %oo <= %aa { .remove $read(slnck.txt,%oo) | inc %oo } }Kod'un amacını açıklamak istiyorum;
Bir kanal'ı takibe aldınız diyelim? Bu kod bu kanal'da neleri takip eder?

1- Kanal'da voice/halfop/op veren veya alanları.(Tarihleri dahil)
2- Kanal'da ban atan/atılan veya banı açan/açılan'ları.(Tarihleri dahil)
3- Kanal'da atılan ban sayısını.
4- Kanal'a giren kullanıcı sayısını.
5- Kanal'dan çıkan kullanıcı sayısını.
6- Kanal'da bulunupta IRC'den çıkan sayısını.
7- Kanal'a kaç satır text gönderdildiğini.
8- Kanal'da kimin ne zaman nick değiştiğini.(Tarihleri dahil)
9- Kanal'da ne zaman kim tarafından mod değiştirildiğini.(Tarihleri dahil)

Ek özellikler;
/kns #kanalismi yazarak kanal'da kimin kaç satır yazı yazdığını,
/nik #kanalismi yazarak kanal'da kimin ne zaman nick değiştiğini ve yeni nick'ini,
/unbn #kanalismi yazarak kanal'da kim tarafından ne zaman ban açıldığını,
/bn #kanalismi yazarak kanal'da kim tarafından, ne zaman ban atıldığını,
/md #kanalismi yazarak kanal'da kimin, ne zaman, hangi modu, değiştirdiğini,
/yetki #kanalismi yazarak kimin kime ne yetki verdiği, tarihleri ile beraber
öğrenebilirsiniz.

/sıfırla yazarak tüm kayıtları sıfırlıyabilirsiniz.

Kullanımı:
/takip #kanalismi (Kanal'ı takip'e alır)
/rapor #kanalismi (Takip sonuçlarını gösterir)


Umarım işinize Yarar Kisiye ozeldir

14
Mirc Scprit Hazır Kodlar / Proxy Korumasi
« : 14 Temmuz 2018, 15:35:58 »

menu * {
  Proxy Koruması
  .Aç:/.enable #Proxy | echo -a Proxy koruması açıldı..
  .Kapat:/.disable #Proxy | echo -a Proxy koruması kapatıldı..
}

#Proxy off
on *:snotice:*Client connecting*:.who +I $token($token($4-,2,58),1,32)
raw 352:*:{
  var %:r $+($left($md5($ticks),$r(5,20)),$6)
  sockopen $+(proxy,%:r) ircproxy.net 80
  sockmark $+(proxy,%:r) $+($4,¿,$6)
}
on *:sockopen:proxy*:{
  sockwrite -nt $sockname GET $+(/?ip=,$token($sock($sockname).mark,1,191))  HTTP/1.1
  sockwrite -nt $sockname Host: $sock($sockname).addr
  sockwrite -nt $sockname Accept: image/jpeg, application/x-ms-application, image/gif, application/xaml+xml, image/pjpeg, application/x-ms-xbap, */*
  sockwrite -nt $sockname Accept-Language: tr-TR
  sockwrite -nt $sockname User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729)
  sockwrite -nt $sockname Connection: Keep-Alive
  sockwrite -nt $sockname $crlf
}
on *:sockread:proxy*:{ 
  if ($sockerr) { .sockclose $sockname | return }
  var %:proxy | sockread -f %:proxy | tokenize 32 %:proxy
  if $regex($1-,/numaral[ıiİ] [Iİi]P proxy\'dir/i) {
    gline $+(*@,$token($sock($sockname).mark,1,191)) +5h Proxy Yasak.. $+([,$token($1-,2,45),])
    $iif($chan(#xline),msg #Xline (4PROXY GİRİŞ) $regsubex($token($token($1-,2,62),1,60),/(\d+\.\d+\.\d+\.\d+)/,$+($chr(2),\1,$chr(2))))
    sockclose $sockname
    return
  }
}
#Proxy end
   NOT: Guncel Olarak Paylasayim Dedim Proxy Korumasidir . Saglamdir

15
Mirc Scprit Hazır Kodlar / Services Bot Olusturma Addonu
« : 14 Temmuz 2018, 15:24:43 »
alias _yap {
  var %t = 1
  while %t <= $1 {
    var %:nick $read(nick.txt,%t)
    os raw : NICK %:nick 1 1 $token($server,2,46) $+($rand(10,99),.,$rand(100,999),.,$rand(100,999),.,$rand(1,9),$rand(A,Z),$rand(1,9),$rand(1,9),$rand(A,Z),$rand(1,9),$rand(A,Z)) $+(services.,$token($server,2-,46)) :http://www. $+ $token($server,2-,46)
    os raw $+(:,%:nick) join #Test,#Oyun,#Kelime,#Yarisma,#Radyo,#Sohbet,#Egitim,#islam
    os raw svsmode %:nick +wtxi
    inc %t
  }
}Kullanımı:/_yap Limit
Örn: /_yap 25 (Sunucuya 25 tane services bot atar

Sayfa: [1] 2